תנאים והתניותעודכן לאחרונה: 18 ביולי, 2018תנאים והגבלות אלה (להלן "התנאים", "התנאים וההגבלות") קובעים את הקשר שלך עם אתר האינטרנט https://dil.co.il ("השירות") המופעל על ידי דיל ("אותנו", "אנחנו" או "שֶׁלָנוּ").

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות לפני השימוש בשירות.

הגישה שלך לשירות ושימוש בו מותנית בקבלתך ובהתאמה לתנאים אלה.
תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הזוכים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים לציית לתנאים אלה.
אם אינך מסכים עם כל חלק של התנאים אז אתה לא יכול לגשת לשירות.

רכישות

אם ברצונך לרכוש כל מוצר או שירות הזמינים דרך השירות ("רכישה"), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לרכישה, כולל, ללא הגבלה, את מספר כרטיס האשראי שלך, את תאריך פקיעת כרטיס האשראי שלך, את כתובת החיוב שלך ואת פרטי המשלוח שלך.

אתה מצהיר ומתחייב כי:

(i) יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיס(י) אשראי או באמצעי תשלום אחרים בקשר עם רכישה כלשהי; וכי
(ii) המידע שאתה מספק לנו נכון, נכון ומלא.

על ידי הגשת מידע זה, אתה מעניק לנו את הזכות למסור את המידע לצדדים שלישיים לצורך הקלת השלמת הרכישות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך בכל עת מסיבות מסוימות, לרבות אך לא רק: זמינות המוצר או השירות, שגיאות בתיאור או במחיר של המוצר או השירות, שגיאה בהזמנה שלך או סיבות אחרות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את ההזמנה אם הונאה או עסקה בלתי מורשית או בלתי חוקית חשודים.

זמינות, טעויות ואי דיוקים

אנחנו כל הזמן מעדכנים את ההצעות שלנו של מוצרים ושירותים על השירות.
המוצרים או השירותים הזמינים בשירות שלנו עשויים להיות שגויים, המתוארים בצורה לא מדויקת או לא זמינים, וייתכנו עיכובים בעדכון המידע בשירות ובפרסום שלנו באתרי אינטרנט אחרים.

איננו יכולים להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו, ​​כולל מחירים, תמונות מוצרים, מפרטים, זמינות ושירותים.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

תוֹכֶן

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם, לקשר, לאחסן, לשתף ולהפיץ בכל דרך אחרת מידע, טקסט, גרפיקה, סרטונים או חומר אחר ("תוכן").
אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם לשירות, כולל חוקיותו, אמינותו והתאמתו.

על ידי פרסום תוכן בשירות, אתה מעניק לנו את הזכות והרשיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל או להפיץ תוכן זה על-ידי השירות.
אתה שומר על כל הזכויות שלך על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירות או באמצעות השירות ואתה אחראי להגנה על זכויות אלה.
אתה מסכים כי רישיון זה כולל את הזכות לנו להפוך את התוכן שלך לזמין למשתמשים אחרים של השירות, אשר עשויים גם להשתמש בתוכן שלך בכפוף לתנאים אלה.

אתה מצהיר ומתחייב כי:

(i) התוכן הוא שלך (בבעלותך) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ומעניק לנו את הזכויות והרשיון כפי שנקבע בתנאים אלה, וכן
(2) פרסום התוכן שלך או באמצעות השירות אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים, זכויות החוזה או זכויות אחרות של כל אדם.

חשבונות

כאשר אתה יוצר חשבון אצלנו, עליך לספק לנו מידע מדויק, שלם וזרם בכל עת.
אי ביצוע פעולה זו מהווה הפרה של התנאים, אשר עשויים להביא לסיום מיידי של חשבונך בשירות שלנו.

אתה אחראי לשמירה על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירות ולכל פעילות או פעולה תחת הסיסמה שלך, אם הסיסמה שלך היא עם השירות שלנו או שירות של צד שלישי.

אתה מסכים לא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו.
עליך להודיע ​​לנו מיד לאחר שנודע לנו על הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.

אינך רשאי להשתמש בשם משתמש בשם של אדם או ישות אחרת או שאינו חוקי לשימוש, שם או סימן מסחר כפוף לזכויות כלשהן של אדם אחר או ישות אחרת, ללא אישור מתאים, או שם היא פוגעת אחרת, וולגרית או מגונה.

קניין רוחני

השירות והתכנים המקוריים שלו (למעט תוכן המסופק על-ידי משתמשים), תכונות ופונקציונליות הן ויהיו הקניין הבלעדי של דיל ומעניקי הרישיונות שלה.
השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים של ישראל ושל מדינות זרות.
אין להשתמש בסימנים המסחריים ובשמלת המסחר שלנו בקשר עם כל מוצר או שירות ללא הסכמה מראש ובכתב של דיל.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת דיל.

ל- דיל אין כל שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים כלשהם של צד שלישי.
כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי דיל לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו או ייגרמו או ייגרמו, לכאורה או קשורים, לשימוש או להסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים כאלה הזמינים או באמצעות כל אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר.

סיום

אנו עשויים לסיים או להשעות את חשבונך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, אם אתה מפר את התנאים.

עם סיום השירות, זכותך להשתמש בשירות תופסק מיידית.
אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל פשוט להפסיק להשתמש בשירות.

הגבלת אחריות

בשום מקרה, דיל, דירקטורים, עובדים, שותפים, סוכנים, ספקים או חברות קשורות לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, כולל אך לא רק, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים מ) i (גישתך לשימוש או שימוש או חוסר יכולת לגשת לשירות או להשתמש בו; (ii) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו בשירות; (iii) כל תוכן המתקבל מהשירות; (4) גישה לא מורשית, שימוש או שינוי של השידורים או התוכן שלך, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות) או כל תיאוריה משפטית אחרת, בין אם נודע לנו על האפשרות של נזק כזה ובין אם לאו. אם נמצאה תרופה המפורטת כאן נכשלה בתכליתה המהותית.

כתב ויתור

השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית.
השירות ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו "זמין".
השירות ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצוע.

א) השירות יפעל ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל זמן או מיקום מסוים;
ב) כל טעות או פגמים יתוקנו;
ג) השירות נטול וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים;
ואו ד) תוצאות השימוש בשירות יעמדו בדרישות שלך.

חוק מסדיר

תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל, מבלי להתחשב בהוראות סתירה.

הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה.
אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף.
תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שבינינו בקשר לשירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת.
אם עדכון הוא מהותי, ננסה להודיע ​​לפחות 30 יום לפני תחילתו של כל תנאי חדש.
שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים.
אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור קשר עימנו.